AKANE UTSUNOMIYA(宇都宮茜)的上新商品及推薦信息

AKANE UTSUNOMIYA(赤頸苔草)

由曾在名校學習紡織和針織品的蓮井茜設計的品牌。根據本季的主題,採用了讓您一眼就認出這個品牌的大膽圖案和流行色彩,但易於協調的計算設計很有吸引力。
我們擅長使用針織和獨特的編織圖案,自然輕鬆的心情與女性模式的輪廓之間的平衡非常精緻。可以在不變得過於甜美的情況下融入女性氣質,主要受到追求自己風格的時尚狂人的關注。

新ARRIVAL

  • 全部
  • 男士
  • 女士

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA 及膝中長裙

AKANE UTSUNOMIYA

中長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

アカネウツノミヤ(AKANE UTSUNOMIYA)のAKANE UTSUNOMIYA チノパン

AKANE UTSUNOMIYA

卡其褲

尺碼38 (約M)

7,000 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

7,000 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

看到所有

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA 及膝中長裙

AKANE UTSUNOMIYA

中長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

アカネウツノミヤ(AKANE UTSUNOMIYA)のAKANE UTSUNOMIYA チノパン

AKANE UTSUNOMIYA

卡其褲

尺碼38 (約M)

7,000 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

7,000 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

AKANE UTSUNOMIYA長裙

AKANE UTSUNOMIYA

長裙

尺碼36 (約S)

11,400 JPY

看到所有

AKANE UTSUNOMIYA的BLOG

    看到所有